Stand van zaken

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het zonnepark Wierdensche Aa.
Laatste update: 7 september 2022

Omgevingsvergunning onherroepelijk

In juni 2022 ontvingen we de definitieve omgevingsvergunning voor Zonnepark Wierdensche Aa. Inmiddels is deze vergunning onherroepelijk. Er zijn geen beroepsschriften ingediend in de zes weken dat dit mogelijk was. Dat betekent dat de procedure voor de omgevingsvergunning helemaal is afgerond. 

De volgende stap: aanvraag SDE++ subsidie

De volgende stap van Pure Energie en SDWE is SDE++- subsidie-aanvragen. SDE++ is de afkorting voor de overheidsregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’ (SDE++). Zodra de SDE++ subsidie is toegekend kunnen SDWE en Pure Energie beginnen met de verdere voorbereidingen om het zonnepark te realiseren. Hiervoor kan nog geen planning worden gegeven.

Financiële participatie: ook de lusten

Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) en Pure Energie hebben een gelijkwaardige samenwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor de helft van het zonnepark in lokale handen komt. Zo kunnen inwoners en eventueel lokale bedrijven via crowdfunding samen (een deel van) het benodigde eigen vermogen financieren tegen een aantrekkelijk rendement (bijvoorbeeld looptijd 10 jaar). Daarnaast wil SDWE de opbrengsten over de gehele looptijd van het zonnepark in brede zin laten terugvloeien naar de Wierdense omgeving door duurzame doelen en projecten te ondersteunen.

Interesse in financiële participatie?
Neem contact op met de SDWE via de website www.duurzaamwierdenenter.nl. Op deze website leest u ook meer over de werkzaamheden van de SDWE, wat crowdfunding precies is en hoe dat bijvoorbeeld bij het zonnepark De Groene Weuste in Wierden wordt toegepast. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Miranda Scheffer via het telefoonnummer 06 - 54341621 of e-mailadres miranda@duurzaamwierdenenter.nl. Of ga naar de website van SDWE.