Stand van zaken

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het zonnepark Wierdensche Aa.
Laatste update: 16 oktober 2023

Omgevingsvergunning onherroepelijk

In juni 2022 ontvingen we de definitieve omgevingsvergunning voor Zonnepark Wierdensche Aa. Inmiddels is deze vergunning onherroepelijk. Er zijn geen beroepsschriften ingediend in de zes weken dat dit mogelijk was. Dat betekent dat de procedure voor de omgevingsvergunning helemaal is afgerond. 

Volgende stappen

Eén van de volgende stappen is om met de netbeheerder afspraken te maken over de netaansluiting. Zo moet er een kabel worden gelegd om de aansluiting op het energienet te maken. Nadat de afspraken over de netaansluiting zijn vastgelegd, kunnen de verdere voorbereidingen voor de bouw van het zonnepark starten. Een planning is op dit moment nog niet te geven.

Financiële participatie: ook de lusten

Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) en Pure Energie hebben een gelijkwaardige samenwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor de helft van het zonnepark in lokale handen komt. Zo kunnen inwoners en eventueel lokale bedrijven via crowdfunding samen (een deel van) het benodigde eigen vermogen financieren tegen een aantrekkelijk rendement (bijvoorbeeld looptijd 10 jaar). Daarnaast wil SDWE de opbrengsten over de gehele looptijd van het zonnepark in brede zin laten terugvloeien naar de Wierdense omgeving door duurzame doelen en projecten te ondersteunen.

Interesse in financiële participatie?
Neem contact op met de SDWE via de website www.duurzaamwierdenenter.nl. Op deze website leest u ook meer over de werkzaamheden van de SDWE, wat crowdfunding precies is en hoe dat bijvoorbeeld bij het zonnepark De Groene Weuste in Wierden wordt toegepast. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met SDWE via het telefoonnummer 0546-575165 of e-mailadres  duurzaamwierdenenter@gmail.com