Stand van zaken

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het zonnepark Wierdensche Aa.
Laatste update: 29 april 2022

Aanvraag omgevingsvergunning ingediend

In mei 2021 hebben wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het zonnepark Wierdensche Aa ingediend bij de gemeente Wierden. Op dit moment zijn wij in afwachting van de uitkomst van deze procedure. Tijdens deze procedure toetst de gemeente of ons plan aan de geldende wetten en regels voldoet en of het past binnen het bestemmingsplan. Indien het college van B&W akkoord is met de ontwerp-omgevingsvergunning, moet het college van B&W de gemeenteraad vragen om in te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan. 

Financiële participatie: ook de lusten

Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) en Pure Energie hebben een gelijkwaardige samenwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor de helft van het zonnepark in lokale handen komt. Zo kunnen inwoners en eventueel lokale bedrijven via crowdfunding samen (een deel van) het benodigde eigen vermogen financieren tegen een aantrekkelijk rendement (bijvoorbeeld looptijd 10 jaar). Daarnaast wil SDEWE de opbrengsten over de gehele looptijd van het zonnepark in brede zin laten terugvloeien naar de Wierdense omgeving door duurzame doelen en projecten te ondersteunen.

Interesse in financiële participatie?
Neem contact op met de SDEWE via de website www.duurzaamwierdenenter.nl. Op deze website leest u ook meer over de werkzaamheden van de SDEWE, wat crowdfunding precies is en hoe dat bijvoorbeeld bij het zonnepark De Groene Weuste in Wierden wordt toegepast. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Miranda Scheffer via het telefoonnummer 06 - 54341621 of e-mailadres miranda@duurzaamwierdenenter.nl. Of ga naar de website van SDEWE.