Gemeentelijk gebiedsfonds

Voor de duur van 25 jaar dragen wij een deel van de inkomsten af aan het gemeentelijke gebiedsfonds. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt (dit heet ook wel: opgewekte megawattuur (MWh)). Het gaat om 0,50 euro per opgewekte megawattuur per jaar. Het is nog niet bekend hoe de gemeente het fonds gaat inrichten en beheren.