Lokaal eigenaarschap Zonnepark Wierdensche Aa

De helft van het zonnepark komt straks via de Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) in lokale handen, waardoor de Wierdense gemeenschap kan meeprofiteren van het zonnepark. Zo kunnen inwoners en eventueel lokale bedrijven via crowdfunding samen (een deel van) het benodigde eigen vermogen financieren tegen een aantrekkelijk rendement (bijvoorbeeld looptijd 10 jaar). Daarnaast wil SDWE de opbrengsten over de gehele looptijd van het zonnepark in brede zin laten terugvloeien naar de Wierdense omgeving door duurzame doelen en projecten te ondersteunen.

Interesse in financiële participatie? Neem contact op met de SDWE via de website www.duurzaamwierdenenter.nl. Op deze website leest u ook meer over de werkzaamheden van de SDWE, wat crowdfunding precies is en hoe dat bijvoorbeeld bij het zonnepark De Groene Weuste in Wierden wordt toegepast. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Miranda Scheffer via het telefoonnummer 06 - 54341621 of e-mailadres miranda@duurzaamwierdenenter.nl. Of ga naar de website van SDWE.