Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter

Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) wil het gebruik van fossiele brandstof terugdringen en duurzame energie bevorderen. SDWE wil dit bereiken door Wierdense gemeenschap te motiveren, te ondersteunen en te informeren over de energietransitie en duurzaamheid. Zo kunnen inwoners en bedrijven bij het Energieloket terecht met vragen over subsidies, energiebesparing, isolatie en zonnepanelen. Ook organiseert SDWE allerlei acties op het gebied van duurzaamheid en is SDWE eigenaar van het zonnepark De Groene Weuste in Wierden. Op de website www.duurzaamwierdenenter.nl vindt u meer informatie.

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. Al meer dan twintig jaar werken we aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken samen met de directe omgeving te realiseren. Iedereen, zowel particulier, vereniging als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. Pure Energie heeft kennis van alle onderdelen: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.