Werkgroep Zonnepark Wierdensche Aa

Werkgroep
Werkgroep

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark hebben we een werkgroep voor het zonnepark Wierdensche Aa opgericht. In deze werkgroep zitten aantal direct-omwonenden, inwoners van de wijk Zuidbroek en een vertegenwoordiger van de stichting Natuur en Milieu gemeld. Samen met deze werkgroep (en op basis van input uit de informatiebijeenkomst en persoonlijke gesprekken met direct-omwonenden) hebben we het plan voor het zonnepark verder uitgewerkt. Daarbij hebben wij onderwerpen van de landschappelijke inpassing van het zonnepark en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap met elkaar besproken. In een later stadium willen we de uitvoering van de bouwwerkzaamheden met de werkgroep bespreken.